Úvod do fotogrametrie – časť 1


Úvod do fotogrametrie – časť 1

Autor: Andrea Kiss

Fotogrametria je definovaná ako technológia na získanie spoľahlivých informácií o fyzických objektoch a priestore pomocou spracovania záznamov, meraní a interpretácie fotografií. Čo táto definícia znamená?

Cieľom fotogrametrie je vytvorenie 3D modelu z fotografií, ktoré sú urobené z rôznych uhlov. Z nich následne špeciálny softvér digitálne zrekonštruuje 3D model. Prezentovať vygenerovaný model môžeme vo forme animácie, dokáže nám poskytnúť rôzne pohľady na objekt (zhora, zboku, spredu), zobrazenie terénu podľa nadmorskej výšky či nami zadaných parametrov. 3D model je vhodný vstup pre ďalšie použitie vo virtuálnej realite a v interaktívnych múzeách. Digitálny výstup býva podkladom na prípravu exponátov alebo replík vytvorených pomocou 3D tlače.

FOTOGRAMETRIA POD HLADINOU

Samostatnou kategóriou je fotogrametria pod vodou, ktorá má svoje špecifiká vyplývajúce z vodného prostredia. Pri fotogrametrii urobíte stovky fotiek. Pod vodou na to máte len vyhradený čas a niekedy aj obmedzené počty ponorov. Cieľom je získať vstupné dáta na model, ideálne za rovnakých svetelných podmienok. Najlepšie počas jedného a toho istého ponoru. Všetky tieto limitácie zapríčiňujú, že vaša pozornosť je upriamená na fotoaparát a fotografovaný objekt. Preto potrebujete safety divera. Je to najnudnejšia a zároveň najdôležitejšia úloha. Dohliada na vás po celý čas, na dohodnutý plán ponoru a vy sa môžete sústrediť na získanie potrebných dát. Pre zaistenie bezpečnosti je okrem safety divera dôležitý nielen plán ponoru a vhodný výstroj, ale mať zvládnuté potápačské zručnosti, ktorých nároky sa menia od lokality k lokalite. Pri fotogrametrii sa pohybujete vo vymedzenom priestore. Pokiaľ si na ňom zničíte viditeľnosť kvôli nedostatočne zvládnutému pohybu pod vodou, dáta pre 3D model nezískate. A to nehovorím o fotogrametrii jaskýň a zaplavených objektov.

FOTO TECHNIKA

Kým na súši si vystačíte len s fotoaparátom, v momente keď sa rozhodnete ho vziať do vody, potrebujete k nemu podvodné puzdro a podvodné svetlá alebo blesky. Ovládať svoju fototechniku a príslušenstvo je nevyhnutné kvôli obmedzenému času pod vodou. Učiť sa ju používať pri fotogrametrii nie je zrovna ideálne.

Aký fotaparát je vhodný? Na fotogrametriu sa odporúča s kamera vysokým rozlíšením a manuálnym nastavením parametrov clony, času a ISO. Fotiť v móde “rybička” síce môžete, ale pri takomto automatickom nastavení fotoaparátu získate nedostatočné vstupné dáta na kvalitný model. Pri samotnom fotení je najpodstatnejšie dodržať postupnosť a prekrytie fotografií. Na vierohodnosť výsledného modelu má najväčší vplyv kvalita vstupných dát, ktorá závisí od potápačských a fotografických zručností potápača. Môžete použiť najdokonalejšiu výpočtovú techniku a softvér, ak máte nevhodné vstupné dáta, dobrý 3D model nevygenerujete.

Podvodná fotogrametria je skvelý spôsob prezentácie a dokumentácie podvodného sveta širokej verejnosti, ktorej veľká časť sa nikdy na tieto miesta nedostane. Treba však mať na pamäti jej špecifiká a riziká, ktoré sú spojené s podvodným prostredím. A navyše 3D modely vyzerajú cool!

Photo Credit: Andrea Kiss

Related Blog Articles


PREČO UČIŤ S NAMI ? – POSTAVENIE NA TRHU

Len veľmi ťažko sa dá presne zadefinovať podiel z niektorých spoločností na svetovom trhu výcvikových agentúr či inštruktorských zväzov.

PREČO UČIŤ S NAMI – FLEXIBILITA


PREČO UČIŤ S NAMI – FLEXIBILITA

By Korim Robert

Zmena v potápačskom výstroji – zmena štandardov

Už letmý pohľad na fotografie potápačov z pred 30 rokov ukazujú, aký progres sme zaznamenali v schopnostiach tepelnej ochrane súčasných izolačných oblekov, kompenzácii vztlaku a v prístrojoch dýchacej techniky. O prístrojoch na meranie parametrov ponoru (hĺbka-čas-tlak-smer-teplota-…..) to jest potápačských počítačoch ani nehovoriac.

SDI od začiatku, už v 90-tych rokoch zaviedla ako prvá do výučby všetkých výcvikových programov bez výnimky, používanie potápačských počítačov od prvého okamihu. A to už od úvodnej lekcie v bazéne!

Aj počas ďalšieho vývoja výstroja sa jeho vylepšenia kontinuálne prejavovali v zmenách výcvikových smerníc TDI/SDI/ERDI. Spomeňme aspoň potápanie:

  • „sidemount diving“ s bočným usporiadaním tlakových nádob
  • „full face mask“ v celotvárových maskách, či
  • „rebreather diving“ s prístrojmi s uzavretým okruhom dýchania.

Zmena klientely – zmena metodiky

Kedysi, bol minimálne z 80-tych % našim typickým adeptom potápačského výcviku dospelý muž vo veku 30 – 40 rokov. Štatistiky dnes ukazujú, že sa klientela nielen že preklopila v prospech nežného pohlavia, ale sa súčasne vekovo rozšírila smerom k deťom a mládeži, ako aj k aktívnym seniorom. Na zmenu klienta, zareagovala TDI/SDI/ERDI veľmi pružne tvorbou celého radu nových kurzov.
Ale zmena sa nedotkla len pohlavia či veku. Voľnočasové formy potápania, prešli na prelome tisícročia viacvrstvovým vývojom.
Napriek výraznému protestu laickej aj odbornej verejnosti zaviedla naša agentúra ako prvá na svete certifikovaný kurz sólového potápania. Neskôr ho pochopiteľne štandardizovali aj jeho najväčší odporcovia.
S prudkým rozvojom technického potápania dochádzalo k rôznym paradoxom. Napríklad sa často stávalo, že v potápačských oblastiach, v ktorých bolo sprevádzanie potápačov Divemasterom riadené zákonnou úpravou boli klienti certifikovaný na väčšie hĺbky či penetrácie ako ten, čo mal ponory viesť. TDI/SDI/ERDI už dávnejšie inštitucionalizovalo kvalifikáciu „Technical Divemaster-a“, ktorá bola určená práve pre tieto situácie.

Zmena prostredia – zmena výcvikových programov

Podobnou zmenou, akou prešiel charakter klientely je aj reakcia agentúry na zmenu prostredia, v ktorom sa súčasné potápanie realizuje. Príkladom je nová metodika a zavedenie ďalších výcvikových programov v rámci našej agentúry.
Ako príklad menujme kurz „Cavern Discovery“, ktorý podobne ako „Discovery Diving“ (ponor na skúšku pre úplných laikov), predstavuje potápanie v uzatvorenom prostredí potápačom s ambíciami vstúpiť v budúcnosti aj do sveta jaskynného potápania. Prevádzkovateľom potápačských služieb na niektorých lokalitách (Mexiko, Malta a ďalšie) tak TDI/SDI/ERDI určitým spôsobom ponúkla „legalizáciu“ aktivít, ktoré tvorili podstatnú časť ich príjmov a prispeli k vyššej bezpečnosti všetkých účastníkov.

Ani ty by si nemal zostávať rigidne pri starých postupoch a pravidlách. Preto nám bude cťou, ak rozšíriš rady inštruktorov TDI/SDI/ERDI a pomôžeš nám v naplnení našich vízií vývoja potápania.

Related Blog Articles


tdi tech party 2023 logo
tdi tech party 2023 logo
tdi tech party 2023 logo
woman scuba diver with arms out
DEMA 2023
tdi tech party 2023 logo

5/1/19 – International Rebreather – Meeting, Ponza Italy

As promised, we are defining the sixth edition of Rebreather Meeting in Ponza Island, 2019 May 01st to 05th and commits us to offer you an interesting event, training with meetings with expert in CCR diving, hyperbaric doctors and many famous relators.
We’ll give you more information later, stay tuned!!

Tajne Zaovinskog jezera

U zapadnoj Srbiji, u okviru Nacionalnog parka Tara, kod mesta Zaovine nalazi se jedno od najlepših jezera u Srbiji – Zaovinsko jezero. Po svom nastanku je veštačko jezero, nastalo je u periodu od 1975. do 1983. pregrađivanjem toka reke Beli Rzav i izgradnjom brane u zaseoku Đurići kod sela Zaovine.

Prečo používať počítač

Tieto tabelárne schémy poskytovali v závislosti na maximálnych hĺbkach a konkrétnych časoch ponorov údaje, ktoré vyjadrovali zbytkový dusíkový čas pre jednoduché aj opakované ponory. Používanie potápačských tabuliek však naráža na rôzne obmedzenia, ktoré naopak potápačské počítače výrazne znižujú, alebo odstraňujú celkom.

Project 11

PROJECT 11 – First round

When we on 11/11 exactly at 11:11 am opened the “PROJECT 11”, about two dozen curious diving enthusiasts met at the TDI/SDI/ERDI Eastern Europe offices clubroom. After decrypting the number 11 in the title of the project, we went through proposals to show our plans – to visit the 11 countries that fall under our TDI/SDI/ERDI Regional Office in the 11-month and 11-day time horizons.
By linking to the central idea, we wanted to help with the organization and participate in 11 different types of diving under the guidance of our partners in each country.

We managed to participate on 8 events already. We have 9th one in front of us.

1 – Hungary – overhead environment in a flooded military object – more https://www.facebook.com/TdiSdiErdi.EE/photos/pcb.436141946783963/436141826783975/?type=3&theater

2 -Slovakia – apnea team diving https://www.facebook.com/events/387552168348555/

3 – Serbia – Rebreather’s Workshop – more https://www.facebook.com/events/1199917093477828/

4 – Slovenia – high altitude diving https://www.facebook.com/events/1651380651643484/

5 – Czech Republic – Diving in a cold water – more https://www.facebook.com/events/100671134117175/

6 – Montenegro – wreck diving – more https://www.facebook.com/TdiSdiErdi.EE/photos/a.164087320656095/527020221029468/?type=3&theater

7 – Croatia – Wreck Diving week – more https://www.facebook.com/events/504898169931054/

8 – Bosna i Hercegovina – cave diving – more https://www.facebook.com/events/150399149154080/

9 – Macedonia – Cave diving more https://www.facebook.com/events/242810559715280/

.

For more information go to >> https://www.facebook.com/events/242810559715280/

Veľké Košariská – popis lokality

Jazero Veľké Košariská leží pri Bratislave, približne 3 km od mestskej časti Podunajské Biskupice, v blízkosti obcí Rovinka a Dunajská Lužná. V lokalite, takmer na jednom mieste sa nachádzajú hneď tri jazerá, ktoré vznikli  ako zdroj ťažby štrku. Každé je z hľadiska potápania trochu odlišné, aj keď ich spoločnou črtou je štrkové dno a brehy.

Postanite instruktor ronjenja

SDI je kao deo kompanije International Training koji se bavi rekreativnim ronjenjem trenutno najperspektivnija ronilačka asocijacija koja nudi najsavremenije i najkvalitetnije programe obuke u svetu.

Пештерско Нуркање

Убавините на пештерското нуркање, процедури и обуки, како и ризиците кои ги носи овој екстремен спорт.