Potápění s bailout rebreathery

Všichni víme, že rebreather je úžasný nástroj pro hloubkové ponory, průzkumy vraků a jeskyní. Jeho efektivita při spotřebě dýchacích plynů je ohromná a slibuje dlouhé časy pod vodou i ve velkých hloubkách. Každý, kdo vidí srovnání spotřeby otevřeného okruhu a uzavřeného okruhu ve 100 metrové hloubce (220 litrů plynu proti 1,5 litru kyslíku za minutu) si začne představovat, jak úžasné a jednoduché to je potopit se do takové hloubky s rebreatherem.

Úvod do fotogrametrie – časť 1

Fotogrametria je definovaná ako technológia na získanie spoľahlivých informácií o fyzických objektoch a priestore pomocou spracovania záznamov, meraní a interpretácie fotografií. Čo táto definícia znamená?Cieľom fotogrametrie je vytvorenie 3D modelu z fotografií, ktoré sú urobené z rôznych uhlov. Z nich následne špeciálny softvér digitálne zrekonštruuje 3D model. Prezentovať vygenerovaný model môžeme vo forme animácie, dokáže nám poskytnúť rôzne pohľady na objekt (zhora, zboku, spredu), zobrazenie terénu podľa nadmorskej výšky či nami zadaných parametrov. 3D model je vhodný vstup pre ďalšie použitie vo virtuálnej realite a v interaktívnych múzeách. Digitálny výstup býva podkladom na prípravu exponátov alebo replík vytvorených pomocou 3D tlače.

Why Scuba Diving with a Buddy Is Necessary for Beginners Slovak

Prečo je partnerské potápanie pre začiatočníkov nevyhnutnosťou

Ďalej umožňuje potápačom navzájom sa učiť, precvičovať koncept na základe myšlienky, že dvaja sú lepší ako jeden, pomáhať si a zdieľať skúsenosti. Najdôležitejším dôvodom pre partnerský systém je, že potápač sa nemá nikdy potápať mimo rámec svojho tréningu.

Οι δύσκολες συνθήκες κατα την διάρκεια της εκπαίδευσης κάνουν καλύτερους δύτες;

Για να επιλέξετε που να πάρετε την πιστοποίηση Open Water. Εδώ είναι μια μικρή συμβουλή που μου αρέσει να δίνω στους υποψήφιους δύτες: Αποκτήστε την πιστοποίηση σας εκεί όπου σκοπεύετε να κάνετε τις καταδύσεις σας. Αν σχεδιάζετε να βουτήξετε τους πιο εντυπωσιακούς τροπικούς προορισμούς του κόσμου, δεν υπάρχει πραγματικά ανάγκη να μάθετε πώς να κάνετε έκτακτη ανάδυση με στολή στεγανού τύπου. Αντίθετα, αν σχεδιάζετε να βουτήξετε τα εντυπωσιακά ναυάγια στις Μεγάλες Λίμνες, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνηθίσει να καταδύεστε εκείνα τα νερά από την αρχή.

PREČO UČIŤ S NAMI ? – POSTAVENIE NA TRHU

Len veľmi ťažko sa dá presne zadefinovať podiel z niektorých spoločností na svetovom trhu výcvikových agentúr či inštruktorských zväzov.

PREČO UČIŤ S NAMI – FLEXIBILITA

Všetko okolo nás je v pohybe. Výnimkou nie je ani potápačský priemysel. My v agentúre TDI/SDI/ERDI sa radi pýšime tým, ako pružne dokážeme reagovať na zmeny a flexibilne meniť spôsob našej práce.

5/1/19 – International Rebreather – Meeting, Ponza Italy

As promised, we are defining the sixth edition of Rebreather Meeting in Ponza Island, 2019 May 01st to 05th and commits us to offer you an interesting event, training with meetings with expert in CCR diving, hyperbaric doctors and many famous relators.
We’ll give you more information later, stay tuned!!

Tajne Zaovinskog jezera

U zapadnoj Srbiji, u okviru Nacionalnog parka Tara, kod mesta Zaovine nalazi se jedno od najlepših jezera u Srbiji – Zaovinsko jezero. Po svom nastanku je veštačko jezero, nastalo je u periodu od 1975. do 1983. pregrađivanjem toka reke Beli Rzav i izgradnjom brane u zaseoku Đurići kod sela Zaovine.

Prečo používať počítač EE

Prečo používať počítač

Tieto tabelárne schémy poskytovali v závislosti na maximálnych hĺbkach a konkrétnych časoch ponorov údaje, ktoré vyjadrovali zbytkový dusíkový čas pre jednoduché aj opakované ponory. Používanie potápačských tabuliek však naráža na rôzne obmedzenia, ktoré naopak potápačské počítače výrazne znižujú, alebo odstraňujú celkom.

Project 11

After decrypting the number 11 in the title of the project, we went through proposals to show our plans – to visit the 11 countries that fall under our TDI/SDI/ERDI Regional Office in the 11-month and 11-day time horizons.