Eastern European Community

torch

Odovzdanie pochodne

/
V tomto olympijskom roku sa aj my pripravujeme na odovzdanie našej vlastnej pochodne.