PREČO UČIŤ S NAMI – FLEXIBILITA


PREČO UČIŤ S NAMI – FLEXIBILITA

By Korim Robert

Zmena v potápačskom výstroji – zmena štandardov

Už letmý pohľad na fotografie potápačov z pred 30 rokov ukazujú, aký progres sme zaznamenali v schopnostiach tepelnej ochrane súčasných izolačných oblekov, kompenzácii vztlaku a v prístrojoch dýchacej techniky. O prístrojoch na meranie parametrov ponoru (hĺbka-čas-tlak-smer-teplota-…..) to jest potápačských počítačoch ani nehovoriac.

SDI od začiatku, už v 90-tych rokoch zaviedla ako prvá do výučby všetkých výcvikových programov bez výnimky, používanie potápačských počítačov od prvého okamihu. A to už od úvodnej lekcie v bazéne!

Aj počas ďalšieho vývoja výstroja sa jeho vylepšenia kontinuálne prejavovali v zmenách výcvikových smerníc TDI/SDI/ERDI. Spomeňme aspoň potápanie:

  • „sidemount diving“ s bočným usporiadaním tlakových nádob
  • „full face mask“ v celotvárových maskách, či
  • „rebreather diving“ s prístrojmi s uzavretým okruhom dýchania.

Zmena klientely – zmena metodiky

Kedysi, bol minimálne z 80-tych % našim typickým adeptom potápačského výcviku dospelý muž vo veku 30 – 40 rokov. Štatistiky dnes ukazujú, že sa klientela nielen že preklopila v prospech nežného pohlavia, ale sa súčasne vekovo rozšírila smerom k deťom a mládeži, ako aj k aktívnym seniorom. Na zmenu klienta, zareagovala TDI/SDI/ERDI veľmi pružne tvorbou celého radu nových kurzov.
Ale zmena sa nedotkla len pohlavia či veku. Voľnočasové formy potápania, prešli na prelome tisícročia viacvrstvovým vývojom.
Napriek výraznému protestu laickej aj odbornej verejnosti zaviedla naša agentúra ako prvá na svete certifikovaný kurz sólového potápania. Neskôr ho pochopiteľne štandardizovali aj jeho najväčší odporcovia.
S prudkým rozvojom technického potápania dochádzalo k rôznym paradoxom. Napríklad sa často stávalo, že v potápačských oblastiach, v ktorých bolo sprevádzanie potápačov Divemasterom riadené zákonnou úpravou boli klienti certifikovaný na väčšie hĺbky či penetrácie ako ten, čo mal ponory viesť. TDI/SDI/ERDI už dávnejšie inštitucionalizovalo kvalifikáciu „Technical Divemaster-a“, ktorá bola určená práve pre tieto situácie.

Zmena prostredia – zmena výcvikových programov

Podobnou zmenou, akou prešiel charakter klientely je aj reakcia agentúry na zmenu prostredia, v ktorom sa súčasné potápanie realizuje. Príkladom je nová metodika a zavedenie ďalších výcvikových programov v rámci našej agentúry.
Ako príklad menujme kurz „Cavern Discovery“, ktorý podobne ako „Discovery Diving“ (ponor na skúšku pre úplných laikov), predstavuje potápanie v uzatvorenom prostredí potápačom s ambíciami vstúpiť v budúcnosti aj do sveta jaskynného potápania. Prevádzkovateľom potápačských služieb na niektorých lokalitách (Mexiko, Malta a ďalšie) tak TDI/SDI/ERDI určitým spôsobom ponúkla „legalizáciu“ aktivít, ktoré tvorili podstatnú časť ich príjmov a prispeli k vyššej bezpečnosti všetkých účastníkov.

Ani ty by si nemal zostávať rigidne pri starých postupoch a pravidlách. Preto nám bude cťou, ak rozšíriš rady inštruktorov TDI/SDI/ERDI a pomôžeš nám v naplnení našich vízií vývoja potápania.

Related Blog Articles


tdi tech party 2023 logo
tdi tech party 2023 logo
tdi tech party 2023 logo
woman scuba diver with arms out
DEMA 2023

DEMA SHOW 2023

tdi tech party 2023 logo

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *