torch

Odovzdanie pochodne

V tomto olympijskom roku sa aj my pripravujeme na odovzdanie našej vlastnej pochodne. Jeden z našich najdlhšie slúžiacich a veľmi cenných oblastných zástupcov odíde do dôchodku. Inštruktor tréner Michal Piškula, ktorý riadil oblasť Východnej Európy, odíde tento mesiac na pracovný odpočinok. Pri tejto príležitosti odovzdá povinnosti spojené s vedením regionálneho zastúpenia Robertovi Korimovi a Jane Gondovej – Korim. Michal stál za rozvojom SDI TDI ERDI v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku posledných 17 rokov. Regiónu Východnej Európy predstavil ERDI. Jedným z jeho najväčších úspechov bol podiel na získaní ISO certifikátu pre tréningové programy SDI TDI. Tento certifikát podporil rast SDI TDI ERDI vo viacerých miestach po svete. Je to úžasné, ak si predstavíme, že rekreačné potápanie v dnešnom ponímaní v tejto oblasti až do pádu Berlínskeho múru v roku 1989 vlastne nejestvovalo. A aj začiatkom 90-tych rokov sa rozbiehalo len pomaly.

Od počiatku mu v tom asistoval Robert Korim, ktorý bude v jeho práci pokračovať so svojou ženou Janou. Robert, taktiež Inštruktor tréner, je poctený, že bude môcť rozvíjať Michalove vedenie regiónu, na čo sa už veľmi teší. Jana, ktorá už získala skúsenosti z vedenia SDI TDI ERDI na Slovensku, je pripravená plniť administratívne povinnosti oblastného zastúpenia.

Robert je dosiahnuteľný na robert.korim@tdisdi.com a Jana na jana.gondova@tdisdi.com

Related Blog Articles

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*