Morské oko, Tornaľa – popis lokality

Stručná charakteristika

Nadmorská výška hladiny: 160 m.n.m.
Rozloha: okrúhle jazierko s priemerom približne 60 m
Maximálna hĺbka: 38 metrov
Ďalšie názvy: Meleg Víz (Teplá voda po maďarsky)

Author: Dr. Robert Korim – TDI Instructor Trainer

Photographs: Ľ. Parent, M. Stolár

Slovensko, táto malá krajina v strede Európy (čosi cez 49.000 km štvorcových) má relatívne veľa pre verejnosť otvorených jaskýň. Od roku 2011 bola sprístupnená už v poradí osemnásta, nachádzajúca sa v areáli termálneho kúpaliska v Tornali. To, čo sme v uvedenej vete nepovedali je, že tento raz ide o jaskyňu, ktorá je kompletne zaplavenú vodou. Inými slovami – jej návštevníkom môže byť len potápač a aj to nie hocijaký.Slovak

Sedemnásť sprístupnených jaskýň na Slovensku má väčšinou krasovú vápencovú výzdobu alebo sú ľadové. Morské oko v Tornali je však jaskynným unikátom nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Poloha a typ lokality

Jaskyňa Morské oko sa nachádza na nive rieky Slaná v časti Králik, ktorá je neďaleko Tornale (predtým Šafárikovo), v jej mestskej časti nazývanej Králik. Tento zaujímavý prírodný úkaz, leží priamo v areáli kúpaliska s teplou vodou a je napájaný termálnou vodou z pozemného prameňa.

Bežnému návštevníkovi kúpaliska, pripomína vodná hladina len obyčajné jazierko okrúhleho tvaru s priemerom približne 60 metrov. Ako sme spomenuli, v skutočnosti ide o zaplavenú priepasť, vytvárajúcu jaskyňu v tvare zvona.

Hĺbka a profil dna

Lokalita Morské oko, svojim tvarom v profiloch z niektorých smerov pripomína akési veľké presýpacie hodiny. Z hladiny, sa jej dno kuželovito zužuje do krátera, umiestneného približne v strede povrchovej plochy jazierka. Ďalej pokračuje hrdlom, ktoré sa postupne otvára a rozširuje až na plochu dna. Potápači sledujúci steny jaskyne, sa tak z veľkej časti ocitajú pod „previsom“, respektíve v miestach bez možnosti priameho výstupu k hladine.

Jaskyňa je na svojom dne široká približne 55 metrov, má skôr excentrický tvar a orientáciu sťažuje aj akési návršie, tvorené zemitým materiálom a štrkom v jeho strede. Pôvod tohto štrku je v celku bizarný, keď sa v minulom storočí miestna samospráva pokúsila jazierko zasypať niekoľkými štrkom naplnenými tatrovkami (poznámka autora mladším čitateľom: značka nákladných áut československej výroby).

Voda v jaskyni

K Tornali, priteká voda podzemím až zo Slovenského krasu a Slovenského Rudohoria. Povrchová výplň rimavskej kotliny je z veľkej časti tvorená vrstvami nepriepustných ílov. Preto sa voda v tejto oblasti pohybuje až pod nimi, keď prúdi v klesajúcich blokoch. Na povrch sa dostáva vďaka hydrostatickému tlaku. Výsledkom je, že voda je teplá a na lokalite vytvára priemernú ročnú teplotu okolo 17 °C.

Voda v priepasti obsahuje vápenec a stopy horčíka. Navyše, keď prúdi pod tlakom a má súčasne aj špecifické chemické zloženie, chová sa k okolitým horninám oveľa agresívnejšie. Možno tak postulovať teóriu, že v okolí Morského oka budú v budúcnosti objavené aj ďalšie jaskynné priestory.

SlovakNáučná lokalita Morské oko

Pretože podľa zákona o ochrane prírody a krajiny predstavuje lokalita prírodnú pamiatku – jaskyňu, starostlivosť o ňu zabezpečuje Správa slovenských jaskýň (SSJ). Tá sa rozhodla vybudovať tu ďalšiu náučnú lokalitu v rámci spoločného projektu s Prepoštskou jaskyňou, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. Projekt sa zameral na oplotenie lokality, sadovnícke úpravy, vstupnú bránu v podobe kamenného objektu, osvetlenie a zaujímavé premostenie ku stredu jazera.

V čelnej časti vstupnej brány sú umiestnené dva náučné panely. Prvý informuje návštevníkov o hydrologickom princípe fungovania Morského oka, ako artézskeho výveru a charaktere zatopenej priepasti. Ďalší panel podáva informáciu o sprístupnených jaskyniach Slovenského krasu, ktoré boli zapísané do zoznamu svetového dedičstva.

Náučná lokalita je zaujímavá aj pre nepotápajúcich sa návštevníkov, ktorí sa nemôžu dostať priamo k jazeru. Bizarnú krásu Morského oka si však môžu vychutnať z jeho 15 metrov dlhého premostenia, ktoré končí nad otvorom padajúcom do hĺbky priepasti. Most konštruovaný vo forme akéhosi „móla“ je umiestnený na plavákoch a vyhotovený z dubového dreva. Návštevníci sa vďaka spomínanému mostíku dostanú do strednej časti jazierka, kde pri svetle reflektora, nainštalovaného v hĺbke 5 m, môžu nahliadnuť aj do zatopenej priepasti.

Potápačské zaujímavosti lokality

Okrem neobvyklého tvaru Morského oka, tajomnej studenej krásy skál, stojí za povšimnutie predovšetkým pohľad smerom nahor. Ak má potápač šťastie na dobrú viditeľnosť, uvidí z vrcholu už spomínaného kopca hladinu cez otvor, ohraničený zúžením v strednej časti priepasti až po hladinu.

Middle East

Vo vápnitých horninách Morského oka sa nachádzajú aj skameneliny či odtlačky ježoviek a mušlí živočíchov, ktoré tu žili v teplom mori pred 23 miliónmi rokov. Našli sa tu tiež zvyšky stredovekých hlinených nádob.

Fauna      

Na dne v hĺbke 38 metrov žije teplomilný rôznorožec Gammarus roeselii, ktorý sa v nepravidelných obdobiach premnoží na dne priepasti, pretože pre svoju existenciu potrebuje pomerne teplú vodu. V zatopenej priepasti plávajú aj umelo vysadené ryby, najmä šťuky, tolstolobiky, hruzy občas aj menšie sumce. Ďalšími zaujímavosťami sú jaskynné raky, užovky či sladkovodná korytnačka.

Middle East

Ako potápať na lokalite

Podľa posledných údajov (august 2017) sa potápači, hodlajúci sa potápať na lokalite Morské oko, musia najskôr ohlásiť na mestskom úrade a dohodnúť sa na termíne návštevy lokality. Pred vstupom im oprávnená osoba skontroluje ich potápačský výstroj a kvalifikácie. Až potom sa môžu potápači vydať pod hladinu.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *