ear maneuver

ODKEDY POZNÁME VALSALVOV MANÉVER

Spracoval: Robert Korim; TDI # 1204

Pravdepodobne ťa učili, že Valsalvov manéver je technika na vyrovnávania tlaku v stredoušnej dutine. Popisovaný bol intenzívnym výdychom za súčasného stlačenia nosových krídiel. Jeho zásluhou, prúdi vzduch z pľúc nahor ústnou dutinou cez Eustachovu trubicu do dutiny stredného ucha. Zvýšenie tlaku na vnútornej strane ušného bubienka tak vyrovná bilanciu z okolitým tlakom vodného stĺpca. Tento manéver však nesprávne označujeme ako Valsalvov.

Antonio Maria Valsalva (taliansky anatóm žijúci v 17. storočí) popísal silový výdych proti zavretej štrbine medzi hlasivkami spôsobom podobným ako je tomu pri kýchaní. Pochopiteľne nevyrovnáva tlak v ušiach. Obe techniky zvyšujú tlak v hrudnej dutine a obmedzujú návrat žilovej krvi do srdca. Často sa používajú na štúdium kardiovaskulárnych efektov. Je viac než pravdepodobné, že náš „potápačský manéver“ ako prvý popísal anglický lekár Joseph Toynbee (1815-1866).

Related Blog Articles

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*