Reopen

Wytyczne dotyczące ponownego otwarcia szkolenia nurkowego

Wprowadzenie i przeglad

Następujące wytyczne nie są zamierzone jako dokument statyczny. W miarę zmiany informacji, technologii i technik, niniejsze wytyczne powinny ulec zmianie wraz z nimi. Zasoby wykorzystane przy tworzeniu tych wytycznych znajdują się na końcu tego dokumentu. Wytyczne te należy regularnie sprawdzać, aby zapewnić stosowanie obecnie najlepszych praktyk. Jednym z kompleksowych przewodników wspieranych przez International Training jest DAN Europe COVID-19 And Diving Operations.

Ogólne zalecenia

Szkolenie powinno odbywać się na zewnątrz oraz w dobrze wentylowanych miejscach, o ile to możliwe. Gdy opcje treningu zewnętrznego nie są dostępne, należy postępować zgodnie z protokołami dystansu fizycznego. We wszystkich sytuacjach należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. Gdy trening odbywa się na zewnątrz i nie można używać środków ochrony osobistej (masek), należy wziąć pod uwagę kierunek wiatru. Instruktorzy i uczniowie powinni być ustawieni w taki sposób, aby wydychane przez nich powietrze było zdmuchiwane przez wiatr od wszystkich uczestników. Uważaj na osoby w bliskiej odległości, które nie są częścią aktywności, lecz w których kierunku może wiać wiatr.

Istnieją dane potwierdzające, że chlorowane lub bromowe baseny mogą zabić wirusa. Jednak powietrze bezpośrednio otaczające basen nie zabije wirusa obecnego podczas wydechów, dlatego należy przestrzegać protokołów dystansu fizycznego. Istnieją również dane sugerujące, że wirus może pozostawać aktywny przez kilka dni w słodkiej wodzie. Dane dotyczące skutków w słonej wodzie są obecnie nieznane.

Centrum nurkowe

Poniższe wskazówki mogą pomóc chronić Ciebie i Twoich klientów jeszcze przed rozpoczęciem współpracy biznesowej. Ustal spotkania „tylko po wcześniejszym umówieniu” i zgodnie z lokalnymi przepisami.

Powiedz klientom, w jaki sposób mogą współpracować z Twoją firmą, w tym:

 • Jak się z tobą skontaktować
 • Godziny operacji
 • Oferowane usługi

Oto kilka sposobów, aby to przekażać:

 • Publikuj w swoich mediach społecznościowych
 • Pozostaw instrukcje na swojej automatycznej sekretarce
 • Publikuj na swojej stronie
 • Umieść znak na drzwiach swojej firmy

Przestrzeganie tych zaleceń pozwala Twoim klientom i Twoim pracownikom zachować bezpieczną odległość i zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta. W chwili pisania niniejszych wytycznych dane sugerują, że ludzie, którzy wyzdrowieli z COVID-19, mogą rozprzestrzeniać cząsteczki wirusa nawet przez 40 dni po wyzdrowieniu. Dlatego nawet osoby, które wydają się zdrowe, powinny być traktowane tak, jakby były zarażone.

Powinieneś również reklamować swoje procedury dezynfekcji i bezpieczeństwa. Dzięki temu Twoi klienci i pracownicy wiedzą, że priorytetem jest ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Oto kilka zaleceń dotyczących tego, co robić i co reklamować:

 • Po każdym użyciu należy wyczyścić obszary dotykowe: system płatności, lady, klamki, poręcze itp.
 • Po każdym użyciu należy zdezynfekować sprzęt wyświetlający zgodnie z zaleceniami CDC i zaleceniami producenta.
 • Poproś pracowników, aby wzięli udział w kursie online Airborne Pathogens (patogeny w powietrzu) i umieścili certyfikaty w miejscu, w którym klienci mogą je zobaczyć
 • Co godzinę czyść i dezynfekuj ogólny obszar roboczy
 • Wymagaj od personelu noszenia masek i zachęcaj do tego również klientów
 • Zainstaluj osłonę ochronną pleksiglas w punkcie sprzedaży, aby stworzyć barierę między personelem a klientami.
 • Użyj znaczników podłogowych, aby wskazać, gdzie powinni stać klienci, aby zachować odpowiednią odległość od siebie.

Medyczna selekcja uczniów i ciągłe monitorowanie

Nawet po tym, jak nurkowie dostarczyli swoje wstępne kwestionariusze medyczne i COVID-19 (Formularz deklaracji zdrowotnej / COVID-19), należy ich pytać na każdej sesji, czy ich stan zdrowia się zmienił, czy otrzymali pozytywny wynik testu na COVID-19, czy mają bliski kontakt z kimś, kto ma lub może mieć COVID-19. Powinno to być ściśle przestrzegane dla twojego zdrowia i zdrowia twoich uczniów.

Istnieje stale rosnąca lista zaleceń dla osób powracających do nurkowania po zarażeniu COVID-19. Ta lista znajduje się poniżej.

Sieć alarmowa dla nurków – Diver Alert Network (DAN)

Belgijskie Towarzystwo Nurkowania i Medycyny Hiperbarycznej (SBMHS-BVOOG) w sprawie nurkowania po zakażeniu płucnym COVID-19

Przygotowanie i użytkowanie sprzętu

Cały sprzęt powinien być odpowiednio zdezynfekowany między zastosowaniami zgodnie z ustalonymi procedurami i zaleceniami producenta.

Sprzęt wymagający czyszczenia i dezynfekcji obejmuje:

 • Sprzęt wystawowy wypróbowany lub dotknięty przez klientów
 • Wewnętrzna i zewnętrzna część sprzętu (kamizelki nurkowe BCD, rebreathery, manekiny i jednorazowe płuca nie powinny być ponownie używane między uczestnikami)

Dobrą praktyką byłoby zlecenie uczniom przeprowadzania dezynfekcji pod nadzorem. Zapewnia to klienta, że zostało to zrobione poprawnie i uczy uczniów odpowiednich procedur na przyszłość.

Światowa Rada Szkolenia Rekreacyjnego Nurkowania WRSTC https://wrstc.com/avoiding-disease-transmission-in-diver-training/

Sieć alarmowa dla nurków DAN https://www.diversalertnetwork.org/news/dan-encourages-divers-and-dive-operators-to-properly-disinfect-dive-gear

Zdalne uczenie się – minimalizowanie kontaktu

Nauka zdalna powinna być stosowana w celu zminimalizowania kontaktu podczas szkolenia uczniów. Można to osiągnąć, korzystając z kursów e-learning lub planując rozmowy wideo ze studentami.

Umiejętności

Podczas szkolenia grupowego, należy zmniejszyć proporcje klas, aby umożliwić dystans społeczny. Oznacza to, że uczniowie powinni siedzieć z dużą ilością miejsca między nimi, chyba że mieszkają razem. Sale lekcyjne powinny być odpowiednio zdezynfekowane niezwłocznie po użyciu. Oznacza to również, że w miarę możliwości podczas umiejętności praktycznych należy zachować dystans, nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej i nie należy przekazywać uczniowi sprzętu, który był uprzednio używany lub dotykany przez innego ucznia bez odpowiedniej dezynfekcji.

Oto niektóre przykłady bezpiecznego zdobywania określonych umiejętności:

Dzielenie się powietrzem:

Podczas ćwiczeń dzielenia się powietrzem, dawca przekazuje swój długi wąż / alternator / regulator (jak zwykle), a biorca symuluje oddychanie na przekazanym regulatorze, trzymając go w ręce, jednocześnie usuwając swój drugi stopień, zastępując go (lub jego zapasowy regulator) w ustach, oczyszczając go i oddychając dalej.

Przedmuchanie, dotyk, mowa i oddech ratowniczy:

Używając manekina i postępując zgodnie z odpowiednimi procedurami dezynfekującymi, symuluj te umiejętności w suchym otoczeniu. Jeśli masz dostęp do manekina, którego można używać w wodzie, upewnij się, że manekin symuluje pływalność nurka.

Usta-usta:

Jest to umiejętność ratująca życie, której należy się nauczyć, ale w dzisiejszej rzeczywistości trzeba uczyć jej z dodatkową ostrożnością. Dla ratowników świeckich ważne jest, aby wykonywać tę umiejętność na manekinach zarówno dorosłych, jak i niemowląt oraz doświadczać różnicy objętości wymaganej do prawidłowego nadmuchania płuc. To tutaj musimy zmienić procedury dezynfekcji. Wycieranie ust manekina chusteczką alkoholową nie będzie już wystarczające. Ponieważ COVID-19 jest aerozolowany przez oddychanie, oznacza to, że płuca manekina należy wymienić i odpowiednio utylizować między użytkownikami. Podczas wyjmowania płuc należy używać rękawiczek, odpowiednio zdejmować rękawiczki, pozbyć się rękawiczek oraz płuc i natychmiast umyć ręce.

Holowanie / pchanie ratunkowe:

To ćwiczenie wymaga, aby „ratownik” znalazł się w zalecanej odległości 2M / 6FT. Ponieważ to ćwiczenie nie wymaga oddechów ratunkowych (świadomy i reagujący, symulowany poszkodowany), istnieje kilka metod ograniczenia odległości i zminimalizowania narażenia:

 • Symulowana osoba poszkodowana trzyma maskę na twarzy, a regulator w ustach
 • Ratownik powinien jak najdłużej trzymać maskę i regulator w ustach
 • Ratownik zaczepia krótką linę (przykłady – hak rafowy, lina Jon line, lina buddy line) do kurtki typu BC poszkodowanego, uprzęży lub wokół zaworu butli

Odnośniki

Divers Alert Network Europe www.daneurope.org/home

Divers Alert Network Europe Form https://www.daneurope.org/readarticle?p_p_id=web_content_reading&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1523133153_groupId=10103&p_r_p_-1523133153_articleId=14168999&p_r_p_-1523133153_articleVersion=1.0&p_r_p_-1523133153_articleType=General+Web+Content&p_r_p_-1523133153_commaCategories=NEWS&p_r_p_-1523133153_commaTags=&p_r_p_-1523133153_templateId=5993844

Divers Alert Network www.diversalertnetwork.org/

WRSTC https://wrstc.com/avoiding-disease-transmission-in-diver-training/World Health Organization www.who.int/

Center for Disease Control www.cdc.gov/

Environmental Protection Agency https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Belgian Society for Diving and Hyperbaric Medicine (SBMHS-BVOOG) on Diving after COVID-19 pulmonary infection https://www.diverescueintl.com/wp-content/uploads/2020/04/PositionCOVID_DIVING.pdf

Powiązane artykuły na blogu

Teach with PFI
Insurance Page Banner Polish
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Pomóż nam się rozwijać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *