NAUCZANIE Z SDI. JAKIE SĄ RÓŻNICE?

By Mark Powell

Po przejściu do SDI z innej agencji, niektóre rzeczy będą bardzo podobne, a niektóre inne. Ten artykuł ma na celu przedstawienie różnic i podobieństw w celu ułatwienia instruktorowi, który jest przyzwyczajony do nauczania z jedną agencją, aby mógł czuć się komfortowo podczas nauczania z SDI.

Zacznijmy od rzeczy, które są podobne. Fizyka nurkowania jest taka sama bez względu na to, dla jakiej agencji uczysz, więc zasady tego, czego będziesz uczyć, pozostają takie same.

Struktura kursów SDI jest zasadniczo podobna do innych agencji, z kilkoma istotnymi różnicami.

Wiele kursów SDI jest bezpośrednio powiązanych z podobnymi kursami prowadzonymi przez inne agencje. Nasz kurs Open Water jest zasadniczo porównywalny z kursem OW innych agencji, podobnie jak Scuba Discovery, Rescue Diver i Dive Master. Główna różnica polega na tym, że nie mamy kursu Advanced Open Water. SDI ma kurs Advanced Diver, ale wymaga to znacznie większego doświadczenia niż tradycyjny kurs AOW. Konkretnie, nurek SDI Advanced musi mieć odbytych 25 nurkowań i 4 specjalności. Po zdobyciu tego doświadczenia nurkowie mogą ubiegać się o kartę Advanced Diver jako dowód uznania ich doświadczenia. Odpowiednikiem kursu AOW innych agencji jest SDI Advanced Adventure. Powodem owej zmiany jest to, że w innych agencjach skok z AOW do Rescue jest dużym skokiem i wiele osób odkłada go. Z SDI, gdy już masz ukończony kurs OW, to Advanced Adventure stanowi następny możliwy do opanowania krok. Kiedy już to zrobisz, Advanced Diver jest osiągalny, a kiedy jesteś Advanced Diver, Rescue Diver jest możliwym krokiem. Oznacza to, że mając progresję kursów, kursanci zawsze dostrzegają osiągalny cel, do którego dążą. To sprawia, że ​​są oni zaangażowani w nurkowanie, doskonalą swoje umiejętności i oczywiście pozostają klientami.

Kurs SDI Open Water ma podobną strukturę jak większość innych agencji, ponieważ jest podzielony na 4 sekcje:

  •         Teoria samokształcenia (online lub w wersji papierowej)
  •         Teoria twarzą w twarz z instruktorem
  •         Trening na wodach basenopodobnych
  •         Trening na wodach otwartych

Kursant może wybrać między rozwiązywaniem teorii online lub przy użyciu tradycyjnego papierowego podręcznika. Gdy kursant zakończy samodzielną naukę, instruktor przeprowadzi bezpośrednie szkolenie i da mu szansę na przejrzenie materiału, zadawanie pytań, omówienie lokalnych przykładów lub praktyk oraz upewnienie się, że w pełni zrozumiał materiały. Jedną z różnic w porównaniu z SDI jest to, że uważamy, iż e-learning (lub podręcznik papierowy) nie zastępuje bezpośredniego nauczania. 

Nie ma znaczenia, czy kursanci zapoznali się z papierową instrukcją lub ukończyli e-learning, nadal oczekujemy, że instruktor będzie spędzał czas na przeglądaniu materiałów twarzą w twarz, aby upewnić się, iż w pełni zrozumiali oni koncepcje i mogą je zastosować w prawdziwym środowisku.  

Głównym celem sesji akademickich jest edukacja, a nie sprzedaż.

Podczas teorii twarzą w twarz instruktor nie jest zmuszony sprzedawać dodatkowego szkolenia, sprzętu i podróży. Głównym celem sesji akademickich jest edukacja, a nie sprzedaż. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których można wspomnieć o dodatkowym szkoleniu, sprzęcie lub podróży. Natomiast powinno się to robić tylko wtedy, gdy ma to sens, aby spełnić cele nurkowe kursantów, a nie być obowiązkowym punktem na każdej sesji.

Kiedy uczeń przechodzi do wód basenopodobnych, podstawowe umiejętności pozostają takie same. SDI, PADI, SSI i wiele innych agencji są członkami Recreational Scuba Training Council (RSTC), a także są akredytowane przez Europejską Federację Podwodną (EUF) jako spełniające normy EN dotyczące szkolenia nurków. Oznacza to, że podstawowe umiejętności w każdym kursie są uzgodnione i muszą zostać spełnione. Różnica z SDI polega na tym, że nie określamy, jakie umiejętności należy wykonywać podczas każdej sesji na wodach basenopodobnych. Na przykład, jeśli kursant zmaga się z oczyszczeniem maski, niektóre agencje nalegają na wytrwałość w tej umiejętności, ponieważ nie możesz przejść do następnej sesji na wodach basenopodobnych bez spełnienia wszystkich wymagań dla bieżącej sesji. Może to prowadzić do tego, że instruktorzy będą zmuszać swoich kursantów do ciągłego próbowania oczyszczenia maski, dopóki tego poprawnie nie wykonają, zrezygnują lub rozwinie się u nich awersja do czyszczenia maski. Dzięki SDI możesz, a nawet zachęcamy Cię do ćwiczeń różnych umiejętności, aby odzwierciedlić ich liczbę oraz umiejętności kursantów. Jeśli zmagają się oni z oczyszczaniem maski, przechodzą do innego ćwiczenia i nabierają pewności siebie, a następnie wracają do czyszczenia maski podczas kolejnej sesji. Oczywiście wszyscy kursanci muszą ukończyć wszystkie umiejętności przed zakończeniem zajęć na wodach basenopodobnych, ale mogą wykonywać je w dowolnej kolejności. 

To po prostu dobra praktyka w nauczaniu, a większość dobrych instruktorów i tak to robi. Różnica polega na tym, że standardy SDI pozwalają i wspierają instruktora w korzystaniu z tej elastyczności w celu zapewnienia efektywniejszej nauki dla swoich uczniów.

Inną różnicą w stosunku do SDI jest to, że zachęcamy uczniów do jak najszybszego zachowania neutralnej pływalności.

Instruktorzy SDI często koncentrują się podczas pierwszej sesji na wodach basenopodobnych wyłącznie na pływalności, trymie i płetwach. Kiedy już oswoją się z pływalnością, mogą przejść do innych umiejętności, takich jak czyszczenie maski i operowanie automatem oddechowym. W końcu chcemy, aby kursanci byli w stanie utrzymać pływalność na otwartej wodzie zamiast wykonywać wszystkie umiejętności na kolanach. Podsumowuje to hasło „Ucz nurków, a nie umiejętności”. Zawsze chcemy myśleć o ostatecznym celu, jakim jest stworzenie pewnego siebie nurka, a nie tylko uzupełnianie listy umiejętności.

Oczywiście, jeśli uczeń zmaga się z kontrolą pływalności, elastyczność metod nauczania pozwala instruktorowi na zmianę kolejności i nauczenie niektórych umiejętności, gdy uczniowie są na kolanach, a następnie powrót do kontroli pływalności podczas późniejszej sesji.

Ta elastyczność oznacza, że ​​instruktorzy mają możliwość tworzenia struktury kursu z różną liczbą sesji na wodach basenopodobnych.

Muszą odbyć się co najmniej 4 sesje na wodach basenopodobnych, ale instruktor może dodawać dodatkowe sesje, aby zapewnić nurkowi komfort w wodzie przed wyjściem na wody otwarte.

SDI wymaga również, aby wszyscy kursanci nauczyli się obsługi komputera od pierwszej sesji na wodach basenopodobnych.

Większość kursantów kupuje komputer, gdy tylko uzyskają kwalifikacje, więc dlaczego nie nauczyć ich bezpiecznego korzystania z niego od samego początku. Standardy SDI stanowią, że wszyscy kursanci muszą używać komputera podczas wszystkich nurkowań na wodach zamkniętych i na wodach otwartych. Instruktorzy mogą uczyć tabel, jeśli uważają, że pomoże to uczniowi zrozumieć zasady działania komputera, ale nie jest to obowiązkowe.

Na wodach otwartych również stawiamy na wyporność i uczenie nurków. Zanim kursant ukończy szkolenie na wodach basenopodobnych, spodziewalibyśmy się, że dobrze opanuje kontrolę pływalności i będzie w stanie wykonać większość umiejętności na wodach otwartych, zachowując neutralną pływalność.

Podobnie jak w przypadku sesji na wodach basenopodobnych, instruktor może dowolnie kształtować każdą sesję na wodach otwartych w sposób, który ma sens w odniesieniu do środowiska i kursantów. Instruktorzy SDI często mówią, że na pierwszym nurkowaniu kursanci nie będą wykonywać żadnych umiejętności, po prostu będą nurkować dla przyjemności. Jednak w przypadku „tylko przyjemnego nurkowania” kursant nadal będzie musiał złożyć swój sprzęt, sprawdzić partnera, wejść do wody, zanurzyć się, zademonstrować techniki pływania z płetwami i świadomość partnera, pokazać kontrolowane wynurzanie, w tym przystanek bezpieczeństwa, wyjść i rozmontować zestaw. W rzeczywistości kursanci wykonają wiele czynności, przy czym świetnie się bawią i uczą się umiejętności w prawdziwej sytuacji. To właśnie rozumiemy przez „nauczanie nurków, a nie umiejętności”. 

Wszystko to sprawia, że ​​doświadczony instruktor powinien być w stanie bardzo szybko rozpocząć prowadzenie kursów SDI.

Zawsze będzie pokusa, aby oprzeć się na tym, co już wiesz, ale większość dobrych instruktorów z łatwością wykorzysta zalety szkolenia SDI. W rzeczywistości możesz szybko poczuć się bardzo komfortowo, ponieważ system SDI pozwala instruktorowi na stosowanie elastycznego nauczania, dzięki czemu może on wykorzystywać wszystkie kreatywne techniki, które wypracował w czasie, bez martwienia się, czy jest to zgodne ze sztywnym sposobem nauczania umiejętności.

Related Blog Articles

Teach with PFI
Insurance Page Banner Polish
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Pomóż nam się rozwijać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *