Aktywna zima – zajęcia basenowe

Autor: Daniel Popławski (d.poplawski89@gmail.com)

Zima to okres, kiedy wielu płetwonurków odwiesza do szaf swoje skafandry, oddaje butle do legalizacji, a pozostały sprzęt poddawany jest serwisowaniu lub czeka sobie spokojnie na cieplejsze dni. Słowem, częstotliwość wszelakich wyjazdów nurkowych drastycznie się zmniejsza. Oczywiście, nie zamierają one całkowicie, w tym czasie na nurkowiskach królują miłośnicy nurkowań podlodowych lub też, jeśli tego lodu brak, podwodne ekipy chcące się cieszyć czystą i przejrzystą wodą jaka występuje w większości zbiorników Polski w zimowej porze. Część płetwonurków natomiast, spędza ten czas
na podróżach do cieplejszych krajów i tam dalej oddaje się bez granic swojej pasji. Niestety, nie każdy ma możliwości i czas na takie podróże lub posiada odpowiedni sprzęt i uprawnienia by nurkować pod lodem. Co więc mają począć osoby którym zima niekoniecznie kojarzy się z płetwonurkowaniem, a dalej chcą uprawiać ten sport i rozwijać własne możliwości?

Otóż doskonałym rozwiązaniem tej kwestii są zajęcia basenowe. Nie jest to zresztą rozwiązanie nowatorskie. Wiele centrów i klubów nurkowych od lat stosuje praktykę wspólnego spotykania się
na basenie w okresie zimowym, gdzie dalej kontynuują własne programy szkoleniowe jak i po prostu dobrze się bawią.

Pierwszym krokiem do zorganizowania takich wyjść jest oczywiście znalezienie odpowiedniej pływalni. Tu najlepiej sprawdza się zasada, iż basen powinien być jak najgłębszy. Głębokość daje,
co jest bardzo ważne, większe możliwości w zakresie ćwiczeń i stopniowania ich poziomu trudności oraz pozwala w lepszym zakresie wykorzystać posiadany sprzęt nurkowy. Generalnie za „dobry basen”, w przypadku certyfikowanych płetwonurków, należy uważać taki, w którym głębokość dna jest większa niż 3,5m. Takie baseny posiadają najczęściej pływalnie wyposażone również w trampolinę do skoków wiec przy poszukiwaniach warto zwrócić uwagę na obecność tego elementu. Niestety obiekty takie, zwłaszcza w małych miastach bądź miejscowościach, są dużą rzadkością i nie zawsze może się udać znaleźć odpowiedni basen. Nie należy się tym jednak zbytnio przejmować, gdyż przy wielu ćwiczeniach pod wodą, głębokość można zamienić na długość co choć w pewnym stopniu zrekompensuje nam zajęcia na płytszym basenie. Jeśli natomiast zajęcia basenowe są prowadzone z osobami, które dopiero zdobywają uprawnienia płetwonurka prawidłowa głębokość basenu, zgodnie ze standardami SDI, musi być nieco mniejsza i wynosić około 3 metrów, a dno powinno być tak ukształtowane, aby w łatwy sposób zapewnić kursantowi dostęp do głębokości pozwalającej mu stanąć z głową ponad wodą. W tym wypadku praktycznie wszystkie dostępne baseny spełniają powyższe wymogi, co pozwala na prowadzenie podstawowych szkoleń płetwonurkowych również zimą.

Klasyczny przykład zamiany głębokości na długość, w tym wypadku ćwiczący muszą dopłynąć na bezdechu do partnerów którzy podadzą im powietrze.)

Drugą istotną sprawą przy poszukiwaniu miejsca do spędzenia zimy jest polityka władz pływalni. Wiele basenów ma określone zasady odnośnie wnoszenia i korzystania ze sprzętu płetwonurkowego jak i ABC na terenie pływalni, aczkolwiek jest to kwestia dyskusyjna i możliwa do pozytywnego rozwiązania po wcześniejszej rozmowie z kierownikiem obiektu. W praktyce bardzo często udzielane jest pozwolenie na korzystanie z takiego sprzętu na terenie basenu, należy jednak pamiętać, aby był on należycie obsłużony i czysty, tak aby nie zanieczyszczał wody w której pływają również inni ludzie.

Przed wejściem na pływalnie warto mieć jednak na uwadze pewien istotny element. Pomimo, iż basen to zamknięte, kontrolowane środowisko, w dalszym ciągu jest to woda, a więc żywioł wobec którego należy zachować szacunek i odpowiednie środki bezpieczeństwa. Historia pełna jest przypadków doświadczonych freediverów, którzy ćwicząc na basenie bez asekuracji zapłacili za to najwyższą cenę. Zatem bezwzględnie przestrzegane powinny być wszelakie zasady stosowane podczas płetwonurkowań na wodach otwartych. Należy pamiętać, iż z powodu stosunkowo małych głębokości na basenie, znacząco zwiększa się tu ryzyko wystąpienia urazu ciśnieniowego płuc w przypadku zbyt szybkiego wynurzenia się na powierzchnię. Dlatego też każde, nawet najprostsze ćwiczenie, powinno odbywać się ze stałą asekuracją. Takie postępowanie znacząco podniesie bezpieczeństwo zajęć, zmniejszy ryzyko nieszczęśliwych wypadków oraz pomoże w kształtowaniu prawidłowych nawyków wykorzystywanych w płetwonurkowaniach na wodach otwartych.

Będąc już na basenie, wraz ze sprzętem i grupką ludzi można zaczynać zajęcia. Tu właściwie jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, gdyż możliwości wykorzystania takiego obiektu są ogromne. Ćwiczenia w basenie zasadniczo możemy podzielić na dwie główne grupy: bezdechowe oraz w sprzęcie powietrznym. Pierwsza grupa, to zadania w których głównie zwiększana jest wytrzymałość oraz pojemność płuc płetwonurka. Dodatkowo ćwiczenia takie pomagają podnieść odporność na stres pod wodą i skuteczność radzenia sobie w sytuacjach z ograniczonym limitem czasowym wynikającym z braku dostępu do powietrza. Mogą one przyjąć bardzo różnoraką formę, od pływania w ABC po powierzchni jak i pod nią, poprzez wyławianie przedmiotów spod wody, hokej podwodny, aż do podwodnych torów przeszkód o różnym stopniu trudności itp. Na poniższym schemacie pokazano przykładowy sposób konstrukcji takiego toru.

Przykład toru podwodnego do ćwiczeń na basenie o średnim poziomie trudności. Ćwiczący rozpoczyna w wodzie w ABC bez fajki nurkowej, zanurza się i zakłada na siebie pas balastowy wyposażony w plastikową klamrę do szybkiego zapinania. Następnie przepływa przez większą obręcz i uspokaja oddech oddychając z automatu oddechowego przy butli nurkowej. Pokonuje kolejną, mniejszą, obręcz rozwiązuje działanie matematyczne umieszczone na tabliczce i wraca znów przez mniejszą obręcz. Ponownie uspokaja oddech, przepływa przez większą obręcz, zdejmuje pas zostawiając go na dnie i wynurza się na powierzchnię.

Jak wcześniej wspomniano, drugą grupą zajęć jakie można wykonywać na basenie są ćwiczenia w sprzęcie powietrznym. Ich głównym zadaniem jest doskonalenie technik obsługiwania własnego wyposażenia, a więc wszelakie V-drille, hovery itp., wyrobienie właściwych nawyków, np. w podawaniu partnerowi automatu oraz ćwiczenie właściwych procedur ratowniczych. W tym wypadku najczęściej, choć nie zawsze, będą to ćwiczenia statyczne, takie jak wykonywane na platformach podczas kursów na wodach otwartych, aczkolwiek i one mogą zawierać w sobie bardzo dużą liczbę wariantów, niekoniecznie wykorzystujących kompletny sprzęt płetwonurkowy, co pokazuje zdjęcie poniżej.

Przykład nauki podawania automatu parterowi pod wodą, w tym wypadku cztery osoby ćwiczą jednocześnie przy jednej butli.

Na zakończenie warto mieć na uwadze jeszcze jeden dość istotny problem. Pomimo tego, czy są to ćwiczenia bezdechowe, czy wykorzystujące sprzęt powietrzny, należy pamiętać o właściwym dobraniu stopnia trudności zadania do ćwiczącego. Zły wybór tego poziomu może skutkować wystąpieniem sytuacji awaryjnej (np. niekontrolowane wynurzenie się), która może być niebezpieczna dla życia i zdrowia ćwiczącego, a w „najlepszym” wypadku, jeśli nic złego się nie stanie, nieudane ćwiczenie może zrazić taką osobę do płetwonurkowania. Dlatego kluczem do sukcesu jest to, aby dobrze poznać możliwości grupy lub swojego partnera i ćwiczyć, stopniowo zwiększając poziom trudności, a nie nakładać na siebie zadania, które może i dziś są niemożliwe do wykonania, ale przy odpowiednim treningu i motywacji, w przyszłości będą wykonywane z łatwością. Właśnie takie postepowanie jest esencją zajęć basenowych i przeciwdziałaniu temu, iż zima to okres stagnacji i bezczynności dla płetwonurków.

Related Blog Articles

Teach with PFI
Insurance Page Banner Polish
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Pomóż nam się rozwijać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *